DKI-117

DKI-117 – İzolasyon hatası algılama sensörü

DKI-117 sensörü, güç kabloları, gaz ve ısı borularındaki yalıtım hasarının yerini tespit etmek için kablo tespit alıcısıyla (AP-019 veya AP027) kullanılır. Bu sensörün çalışması, voltaj farkı algılama prensibine dayanmaktadır. Bu nedenle, DKI sensörü, saptaki önamplifikatöre bağlı birbirinden ayrı iki elektrottan oluşur.

Sensör DKI-117

Sensör DKI-117

DKI-117 nasıl çalışır?

Metalin, toprakla temasından kaçınmak için kabloların ve boruların koruyucu yalıtımı kullanılır. Bu yalıtım hasar görürse, yalıtılmış iletken toprak ile kısa devre yapar.

Takip vericisi şebekeye ve toprağa bağlandığında, alternatif akım toprağa yalıtım hasarı noktasında sızar ve vericiye geri döner. Aynı zamanda zemin yüzeyinde adım potansiyeli yaratır. Arıza arama, desteklenen tüm frekanslarda, aktif veya pasif modda gerçekleştirilebilir.

Sonuç olarak DKI, zemin yüzeyinde iki farklı noktadaki voltaj farkını değerlendirir. Arıza yerinde oluşan fark değeri, yalıtımın hasarı kadar olacaktır.

DKI-117

DKI-117 DKI Sensörü ile kablo arıza yeri bulma yöntemi

“MAX” yöntemi

MAX modunda arızayı tespit ederken, DKI’nin bir kontak elektrodu şebeke üzerine yerleştirilmeli ve ikincisi şebeke eksenine dik olmalıdır. İyi temas sağlamak için her elektrot zemine tamamen yapışmalıdır. Ayrıca, incelenen noktalar arasındaki boşluk 1 metreden az olmamalıdır.

Daha sonra sinyal, alıcı ekranınızda görüntülenir. Operatör hasarlı noktaya giderken, sinyal yavaşça yükselecektir. Bu nedenle, hasar yerinde sinyal maksimum olacaktır. Operatör hasar noktasından geçerse, sinyal seviyesi düşecektir. Bkz. Resim. 1.

DKI-117

Pic. 1

Sonuç olarak, MAX yöntemi hasarın mevcudiyetinin tespit edilmesine izin verir, ancak noktanın lokalizasyonunu bulmada çok kesin değildir.

“MIN” yöntemi

MIN modunda yalıtım hasarını tespit ederken, DKI’nin kontak elektrotları doğrudan şebeke yönünde yerleştirilmelidir. Operatör hasar noktasına doğru giderken, sinyal hafifçe artar, ardından önemli ölçüde minimuma düşer. Sonrasında operatör hasar noktasını geçtiğinde tekrar yükselecektir. Minimum sinyale sahip nokta hasarı gösterir. Bkz. Resim. 2.

 

DKI-117

Pic. 2

DKI-117 sensörleri 1 operatör gerektirir, DKI hasarlı yerde DODK sensöründen daha etkili ve hassas bir cihazdır .

https://cablepipelocator.business.site/

AT-407N

CBI-309G

CBI-309G

 

TPT-522N

 

CBI-309N

 

ADM-227

 

NR-117

 

AG-309.15G

Bayilik minimum kiti

CBI-436N